Sáng tạo hơn & hiện đại hơn!

BIGGER - SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU VÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP MARKETING TỔNG THỂ

THIẾT KẾ LOGO
VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

- Thiết kế logo thương hiệu, nhãn hiệu
- Thiết kế nhận diện bao bì, tem nhãn
- Thiết kế nhận diện văn phòng
- Thiết kế nhận diện điểm bán
- Thiết kế nhận diện con người
- Thiết kế nhận diện truyền thông
- Thiết kế nhận diện số
- Thiết kế nhận diện mascot, rebranding
- Sáng tạo slogan
- Đăng ký bản quyền sở hữu

THIẾT KẾ WEBSITE
LANDING PAGE THEO SỰ KIỆN

- Tư vấn & đăng ký tên miền
- Tư vấn chiến lược phát triển website
- Xây dựng bộ công cụ chuyển đổi số
- Xây dựng website sản phẩm
- Xây dựng website dịch vụ
- Xây dựng website sự kiện
- Dịch vụ quản trị website
- Xây dựng App 

TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU
VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

- Đặt tên thương hiệu
- Chiến lược thương hiệu
- Định vị thương hiệu
- Ra mắt thương hiệu
- Mở rộng thương hiệu/nhãn hiệu
- Tái cấu trúc/định vị thương hiệu
- Quản trị thương hiệu
- Định giá thương hiệu
- Đào tạo kỹ năng theo nhu cầu
- Đánh giá tác động sau đào tạo