Sáng tạo hơn & hiện đại hơn!

GỬI 

Vui lòng đăng ký
để được Bigger tư vấn miễn phí về các giải pháp lựa chọn tên,
thiết kế và phát triển thương hiệu
đăng ký, bảo hộ thương hiệu...

www.bigger.vn
Hợp lực & Cất cánh cùng Doanh nghiệp

Thương hiệu

Sự hài hòa về bố cục, màu sắc và tên thương hiệu để thực sự hiệu đó được người tiêu dùng cảm nhận và thương
(thương hiệu là hiệu được thương)

www.bigger.vn

sáng tạo & phát triển thương hiệu là đam mê
Luôn lấy giá trị cốt lõi của doanh nghiệp + tầm nhìn nhân hiệu + xu hướng để tạo ra một thương hiệu bền vững

GỬI 

Bigger MIỄN PHÍ kiểm tra tên thương hiệu đã đăng ký hay có khả năng được bảo hộ khi đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ

Mỗi một thương hiệu đều gắn liền với mục tiêu hay giá trị
mà người chủ (nhân hiệu) muốn thể hiện

Thương hiệu luôn là niềm tự hào và là công cụ giúp quảng bá, phát triển, tạo dựng nên nhân hiệu (người quản lý thương hiệu)

Sáng tạo & phát triển thương hiệu

www.bigger.vn